MIND&BODY n.o.

Nezisková organizácia MIND&BODY n.o.v Matiašovciach je právnickou osobou, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby, v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, podpory vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry ako aj podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
MIND&BODY n.o. sa ako jediná na území Zamaguria zameriava na viaceré služby ,,pod jednou strechou“ a to fyzioterapiu, oxigenoterapiu, hydrokinezioterapiu, muzikoterapiu, liečebnú rehabilitáciu, balneológiu s infa saunou a malým bazénom s masážnymi tryskami a zdvihákom pre pacientov za účelom lepšej dostupnosti a širokého spektra zdravotníckych služieb.
Činnosť n.o. je pod dohľadom odborného lekára a profesionálneho fyzioterapeuta, ktorých cieľom je vytvoriť dostupnú zdravotnú odbornú starostlivosť bez čakania, bez komplikovaného cestovania a hlavne cenovo dostupnú pre všetkých ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Čo poskytujeme?

Proces starostlivosti o občanov zo zdravotným postihnutím pre ich uplatnení v živote považujeme za jednu s rozhodujúcich súčasti procesu pracovnej a sociálnej rehabilitácie. V rámci našej organizácie umožníme klientom so zdravotným postihnutím poskytovať im odbornú pomoc prispôsobenú jeho potrebám pre začlenenie do normálneho života.

Masáže

Rôzne druhy masáži

Vodoliečba

Elektroliečba

Elektrostimulačné prístroje, interferenčné a diadynamické prúdy

Neinvazávna akupunktúra

Rehabilitačné cvičenie

Bioptronové svetlo

Horské slnko

Koordinačný výcvik

Edukácia stoja a chôdze

Nácvik dýchania

Pre postcovidových klientov

Inhalácie

a oxygenoterapia

Riaditeľka organizácie

Som diplomovaný fyzioterapeut s 25 ročnou praxou ,robím mobilnú fyzioterapiu v oblasti Zamaguria (severný Spiš , okres Kežmarok), a tiež viem, že nie všetky domácnosti sú vybavené priestorovo, prístrojmi a pomôckami na cvičenie a tiež cestovanie za rehabilitáciou je časovo aj finančne náročné . Preto spoluprácou s odborným garantom MUDr. Evou Svrčkovou, ortopédom MUDr. Folvarským , chcem umožniť , aby poskytovanie služieb bolo v spolupráci s poisťovňami. Naozaj vnímam potrebu zmeniť to, lebo klienti zo sociálne slabších pomerov alebo s postihnutím rôzneho druhu , ktorých je v tomto regióne dosť, chcem aby nepociťovali to, že im nie je v potrebnej miere poskytnutá pomoc.

Niektorí nemajú možnosť sa dostať na rehabilitáciu, preto chcem zabezpečiť dopravu klienta z domu k nám , poskytnúť adekvátne služby a odviezť do naspäť do domáceho prostredia.

Počas praxe som nadobudla skúsenosti, že na štátne služby sa dlho čaká , hlavne na popradskú, kežmarskú a staroľubovniansku rehabilitáciu a aká je dostupnosť a kvalita poskytovaných služieb.

Mám záujem spolupracovať s odborníkmi , lekárom FBRL a neurológom aby boli naše služby pod odborným dohľadom a poskytované správne .

Čo na vás čaká?

Objekt rehabilitačného centra sa nachádza v zóne PIENAP-u – II. stupni ochrany prírody. 

Spoločenské priestory

Po vstupe do objektu sa klient dostane do spoločenských priestorov, v ktorých sa nachádza šatníková skriňa, sklad čistej bielizne a sedacia súprava s televíziou. V priestoroch chodby je dostupný kuchynský pult, ktorý môžu klienti komunitného centra voľne využívať. 

Pracovno - rehabilitačná miestnosť

Nachádza sa v pravej časti objektu. Prebiehajú v nej rôzne procedúry, cvičenia, masáže, elektroliečba a iné aktivity, ktoré súvisia s rehabilitačnou a pohybovou aktivitou klientov. 

Miestnosť je prispôsobená pre klientov s obmedzenou možnosťou pohybu. 

Oddychová zóna

V objekte nebude chýbať oddychová zóna. V rámci relaxačnej miestnosti môžu klienti využiť fínsku saunu a vírivku s hĺbkou 1,3 metra. Súčasťou oddychovej zóny je bezbariérová sprcha a bezbariérové WC. 

Aj táto miestnosť je prispôsobená pre klientov s obmedzenou možnosťou pohybu. 

Ďalšie služby

Ďalšie služby, ktoré poskytujeme v komunitnom centre:

Darujte 2% z dane

MIND&BODY n.o. je registrovaná v zozname prijímateľov 2% z dane. 

Vaša podpora nás posúva vpred. V prípade, že nás chcete podporiť svojimi 2% z dane, prosím, stiahnite si a vypíšte tlačivo (je možné ho vypísať priamo v PC) a kontaktujte svojho zamestnávateľa, alebo účtovníka. 

Ďakujeme